Skärande bearbetning 

Högsta kvalitet i ett effektivt flöde

​​​​​​​
Vi har lång erfarenhet av skärande bearbetning så som svarvning, fräsning, borrning, gängning och slipning. Hos oss får du komplexa artiklar utformade genom effektiva processer där allt jobbar tillsammans som i ett flöde. 

Automatiserade produktionsflöden

Vår spetskompetens ligger dels i hur vi arbetar kring helhetsflödet, med effektiva metoder som kompletteras av modern maskinell utrustning och välutvecklad automation. Dels är det vår långa erfarenhet inom våra områden som tar produkterna till den höga standard de behöver vara för att vi och våra kunder ska känna oss nöjda.
 
Vi genomför skärande bearbetning så som svarvning, fräsning, borrning och slipning. Tillsammans med vår kallformning och värmebehandling får vi ett komplett produktionsflöde med minimum av transporter.

Komplexitet i våra produktioner

Eftersom flöden är väsentliga inom vår verksamhet gör vi artiklar med en viss komplexitet. Vi producerar inte artiklar som endast kräver en typ av operation, utan vi gör serier där det finns ett behov av ytterligare processer. Det kan till exempel vara inom området kallformning eller värmebehandlad härdning utöver skärande bearbetning.

Vi erbjuder även...

värmebehandling

Rullgängning

Produktprovning