Rullgängning

Bred kompetens i vårt processflöde

​​​​​​​
Rullgängning är en materialbesparande och tidseffektiv teknik för att göra höghållfasta gängor. Genom den här metoden får du ett slutresultat som är av hög kvalitet samtidigt som kostnaden hålls nere tack vare effektiviteten. 
 
Metoden är speciellt effektiv vid stora serier och ger ett enhetligt högkvalitativt resultat varje gång. Produkterna får en hög ytfinish och tack vare metodens effektivitet hålls kostnaden nere. Genom rullgängning produceras gängorna utan att något överflödigt material avlägsnas, något som går igenom i hela vårt processflöde. 
Vi har verktyg för att rulla de flesta standardgängorna. 

Komplexitet i produktionen

På AnVa Components jobbar vi med processer som ett flöde, där varje del vi gör har en komplexitet. Vi kombinerar flera av våra metoder för att få fram en produkt som har de rätta egenskaperna och klarar av påfrestande omständigheter. 
​​​​​​​
Med en bred kompetens utformar vi produkter och material som testas utförligt innan de går vidare till dig.

Vi erbjuder även...

Produktprovning

Automation

Kallformning