Rullgängning är en materialbesparande och tidsbesparande teknik för att göra höghållfasta gängor.

Vi har verktyg för att rulla de flesta standardgängorna.

HT-Svarv