Vi utför olika typer av sprickprovning.

  • Eddy Current som vi använder i våra automatiska produktionslinjer.
  • Magnetpulverprovning.