Genom vår effektiva metod för kallformning kan vi erbjuda ett antal fördelar såsom.

• Minskad materialåtgång, i vissa fall upp till 50%.
• Förbättrad hållfasthet.
• Förkortad tid för efterbearbetning.
• Helt eliminera efterföljande operationer som svetsning.
• Minskade transporter av råmaterial.
• Lägre pris på slutprodukt.

Vår kallformningsteknik är möjlig att t.ex. koppla ihop direkt med efterföljande skärande bearbetning och induktionshärdning vilket innebär ett rationellt produktionsflöde utan hantering och mellanlager. Relativt små seriestorlekar är möjliga.

kallformning