AnVa har under senaste kvartalet genomfört investeringar i svarv- och slipkapacitet samt tillhörande maskinbearbetning och automation. Orsaken till investeringarna är att både öka kapaciteten i befintlig produktion samt att starta upp tillverkning av nya artiklar. Driftsättning sker under Q3 2018.

Lynx-2100-big-image1Lynx-2100-big-image1Haas VF2                     Six_Axis_Robot                  36_1_b