Under Juni levererades 1 st svarv Doosan från Duroc för svarvning av bussningskomponenter.