Vi har under Maj månad investerat i en anläggning för polering av axeldetaljer, dessutom en svarv (Doosan) för tillverkning av bussningskomponenter.