Nytt namn samma bolag

Med avsikten att tydligt markera en gemenskap med AnVa-koncernen byter nu HT-Svarv AB namn till AnVa Components. Bolagets logotyp ändras också.
Bolagets organisationsnummer, adress och telefonnummer, inriktning och övrig verksamhet är oförändrade, så också ägarförhållande.

Namnbytet koordineras med vårt systerbolag Tuna Stålrör, som fortsättningsvis byter namn till AnVa Tubes & Components och med i gruppen finns sedan tidigare även AnVa Polytech.

Samtidigt med namnbytet lanseras vår nya – gemensamma – hemsida www.anva.se som ersätter vår tidigare hemsida och våra mailadresser ändras från @ht-svarv.se till förnamn.efternamn@anva.se. För att inte riskera någon missad kommunikation kommer under en övergångstid både gammal och ny mailadress fungera.

Skulle ni ha några frågetecken eller funderingar kring detta, tag gärna kontakt med er normala kontakt hos oss, eller ring Mikael Nilsson, VD, AnVa Components, 0923-79 966.