HT Svarv utökar sin maskinpark för svarvning. Vi investerar nu i två längdsvarvar för produktion av axelprodukter.
Maskinerna kommer att levereras och driftsättas under sommaren 2014.